Kraftlinje i Høgsfjorden?

Sjøkabel fra Uburen i Forsand til Mariero i Stavanger bør utredes, mener Naturvernforbundet i en høringsuttalelse om ny 420 kV kraftledning mellom Lysebotn og Stavanger. Forbundet sier bastant nei til ny kraftledning gjennom Preikestolområdet.

Det er fylkeslaget og lokallaget i Strand som har vurdert planprogram og trasealternativer som Lyse sentralnett har lagt på bordet. Tre av alternativene er foreslått nord for Lysefjorden, mens  to alternativer skal gå sør for Lysefjorden. Lyse anser sjøkabel i Lysefjorden som uakseptabelt teknisk, økonomisk og sikkerhetsmesig. Det har Naturvernforbundet akseptert.

Men selskapet har heller ikke fremmet forslag om sjøkabel i Høgsfjorden. Det mener Naturvernforbundet må utredes. Høgsfjorden er neppe rasutsatt som i Lysefjorden, og da faller det kanskje viktigste argumentet mot sjøkabel her bort. Forbundet ser for seg luftspenn fram til Uburen/Rossavik i Forsand, og derfra sjøkabel i Høgsfjorden helt fram til Mariero i Stavanger.

Naturvernforbundet vil også ha ny utredning av Lyses trasealternativ 5.1. Her er det forutsatt luftspenn fram til Lutsivatnet, sjøkabel over vatnet, jordkabel forbi Hogstad og derfra luftspenn over Lifjell til Gandsfjorden. Forbundet foreslår kabel i jord og vann på hele strekningen som er vist som alternativ 5.1.

Lyses tre trasealternativer på nordsiden av Lysefjorden er helt uspiselige. De vil punktere Preikestolområdet og skrinlegge alle planer om en framtidig nasjonalpark. Også alternativer som forutsetter luftspenn i områdene Ims, Bergsagel og Riska bør parkeres.