Kråketrekk på Mostun på torsdag

De kommer i skumringstimen, fra alle himmelretninger og har ett felles mål: Skogen ved Mosvatnet. Gjennom hele vinteren overnatter tusenvis av kråker og kaier i trekronene. Hvor de kommer fra og hvorfor de flyr til Mosvatnet skal feltornitologen Øyvind Gjerde snakke om på Mostun natursenter på torsdag ( 27.september) kl 19.

Øyvind Gjerde har studert kråketrekket til Mosvatnet i en årrekke. Han synes det er et fascinerende og imponerende naturfenomen. Andre ser på kråkehordene som en pest og en plage. Sikkert er det at Mosvatnet er kanskje landets største nattkvarter for kråkefugler.

Øyvind har gjennom nitidige studier og tellinger over lang tid  skaffet seg store kunnskaper om kråkenes sosiale liv og adferdsmønster. Den kunnskapen deler han med alle fugelvenner på Mostun på torsdag. Foredraget starter kl 19, men vi åpner dørene en halv time før. Det er fri entre og salg av økologisk kaffe,vafler og saft. Butikken er åpen og kan by på gaveartikler og  lokal naturlitteratur, blant  annet boka til Roy Mangersnes om Mosvatnet og Stokkavatnet.

Velkommen til Mostun natursenter på torsdag!

Foto: Kråker på nattekvist ved Mosvatnet. Foto: Roy Mangersnes/wildphoto.no