Kråketrekket – et fascinerende naturfenomen

Vinteren 2012 overnattet drøyt 24 000 kråker og kaier ved Mosvatnet. Det er trolig den største samlingen kråker og kaier i Norge.

De fleste er trekkfugler som kommer fra Trøndelag og Østlandet og som tilbringer vinteren på Jæren. Hver kveld flyr kråkene og kaiene inn til de høye trekronene ved Mosvatnet. Når morgen gryr bryter fuglene opp og spre seg ut til ulike beitemarker på det meste av Jæren.

Kråkeekspert Øyvind Gjerde fra Stavanger har kartlagt kråketrekkene på Jæren. På grunnlag av Gjerdes data har Stavanger Aftenblad illustrert det fascinerende trekket som skjer inn og ut av Mosvatnet hver kveld og morgen vinteren gjennom.

Kråketrekkene på Jæren i 2012. Kart: Stavanger Aftenblad