Krever lakseoppdrett i lukkede anlegg

På landsmøtet til Norges største miljøorganisasjon ble det vedtatt å jobbe for at norsk lakseoppdrett flyttes i lukkede anlegg. Det etter forslag fra Naturvernforbundet i Rogaland.

Håkon Fossmark

– Det haster å finne en løsning for oppdrettsnæringen, og lukkede anlegg vil løse de største miljøproblemene. Derfor krever vi lukkede anlegg både i Rogaland og resten av landet, sier Håkon Fossmark, daglig leder i Naturvernforbundet i Rogaland.

En ukontrollert vekst i den norske oppdrettsnæringen har ført til at lakselus, rømming, kjemikaliebruk og forurensing av havbunn nå er en stor trussel mot villaksbestanden og resten av livet i fjordene.

Verken lakselus eller rømming vil være problem i lukkede anlegg. I tillegg samles avfall fra fisken opp og leveres til spesialbehandling. Forsøk med lukkede anlegg, blant annet fra Etne, viser at det er god økonomi i lukkede anlegg, blant annet fordi kostbar lusebehandling er unødvendig og at fôret blir bedre utnyttet. Aquafarm og Marine Harvest har stått bak forsøket, og du kan lese mer om prosjektet her.

– Skal norsk oppdrettsnæring ha en framtid og klare å gjenopprette tilliten hos forbrukerne, må miljøproblemene løses. Derfor krever vi at alle nye prosjekter må være i lukkede anlegg og at eksisterende anlegg flyttes gradvis over, sier Fossmark.

På helgens landsmøte i Naturvernforbundet ble det, etter forslag fra Naturvernforbundet i Rogaland, vedtatt at Norges største miljøorganisasjon skal jobbe for at oppdrettsanlegg nå flyttes i lukkede anlegg. Det var styreleder Hallgeir Langeland og styremedlem Sissel Norheim og Per Terje Haaland som fremmet forslaget på vegne av Naturvernforbundet i Rogaland.