Krever mer vann i Årdalselva

Sportsfiskerne, elveeierne, friluftsfolket og naturvernerne krever mer vann i Årdalselva. Det er godt for laksen og for naturopplevelsen.

Øvre deler av Årsdalsvassdraget ble ble utbygd på slutten av 1940-tallet. Den gang ble det ikke stilt krav om reglement for minstevannføringen i elva. Landet skulle gjenoppbygges etter krigen og miljøkravene var fraværende ved kraftutbygginger.

Men utbygger Lyse Kraft fikk en konsesjon som skulle vært revidert i 1998. Det har tatt 16 lange år. NVE har uttalt seg og ikke uventet i favør av krafteier Lyse sine interesser. Men det er OED som skal endelig avgjøre hvor mye mer vann som skal slippes  i elva vinter og sommer og fra hvilket magasin – Lyngsvatn eller Breiavad.

Naturvern- og friluftsorganisasjonene har det samme syn som elveeierne:

1. Minstevannslippet må skje fra Breiavad. Det vil gi mer vann i elva gjennom Kråkeholen, Musdalen, Musdalsvatnet, Viglesdalen og Hiafossane. Det vil være en god løsning for det meste, ikke minst for det store antall turgåere i Viglesdalen.

2. Mengdene vann som slippes i elva må økes betydelig i forhold til NVE sitt forslag.Organisasjonenes krav til minstevannføring vil øke det produktive arealet i elva og forbedre smoltproduksjonen med over 30 prosent. NVE´s forslag blir beskrevet som fullstendig verdiløst og vil gi nær null bedring i forholdene.

Sendingfossen. Foto: Rune Folkvord