Krever ny runde om Tasta-fylling

Stavanger kommune har henlagt sitt eget pålegg om å kreve en ulovlig fylling i friområdet på Tasta fjernet. Naturvernforbundet er sterkt kritisk til beslutningen og har påklaget saksbehandlingen.

Forbundet mener kommunen legitimerer miljøkriminalitet og frykter at Tasta-saken vil skape en farlig presedens.

Klage på Stavanger kommunes håndtering av saken