Kurs i lyngheiskjøtsel

Kurs i skjøtsel av lynghei. Teoretisk dag på Tveit vgs Skole i Nedstrand med Mons Kvamme, Per Helle m.fl. 10. februar 2010 kl 9-15. Praksisdag med fokus på rydding og lyngbrenning – snø/værforhold bestemmer dag NM i lyngbrenning i feb/mars blir og en del av kurset. Kystlyngheia preget tidligere kysten fra Agder til Lofoten. Men som følge av gjengroing er nå denne naturtypen truet både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en kulturbetinget naturtype som har oppstått ved hogst, beiting, slått og sviing gjennom flere tusen år. Når disse driftsformene opphører gror områdene igjen, og man mister mye av det kultur- og naturmangfold som finnes i disse områdene. I tillegg fører gjengroingen til reduserte muligheter for friluftslivet, økt flåttproblematikk m.m. Mye av kunnskapen rundt drift i kystlynghei er gått tapt med tiden og derfor er det nyttig med et kurs om lyngskjøtsel. Arrangør Tveit vidaregåande Skule og Sjå Haugalandet v/Landbrukskontora, Fylkesmannen, Haugaland Landbruksrådgjeving, m.fl. Haugaland Villsaulag er medarr av NM i lyngbrenning. Program og meir info om kurset vil være klart tidlig på nyåret