Kvinnene styrer fylkeslaget

På et godt besøkt årsmøte på Mostun i går ble Linda Austnes fra Sandnes og Cathrine Tellnes fra Stavanger valgt inn i styret. Det betyr at 60 prosent av styrerepresentantene nå er kvinner. Styret ledes dessuten av Eirin Hivand Haneberg som ikke var på valg.

Årsmøter er vanligvis ikke særlig godt besøkt. Men unntaket var i går. 21 medlemmer fylte alle stolene i 1.etasje på Mostun natursenter og sørget for god stemning og livlig debatt.

Årsberetning og fjorårets regnskap med et overskudd på ca 35 000 kroner ble vedtatt enstemmig. Også styrets forslag til budsjett og arbeidsplan for 2012 fikk årsmøtets tillit.

Valgkomiteen ved Ketil Waagbø foreslo at Kjell Mjølsnes, Erlend Randeberg og Siri Ødegaard ble erstattet med Marius Harlem, Anne Elisabeth Carlsen og Karl Øyvind Lindheim, alle fra Stavanger. De tre har tjenestegjort som vararepresentanter i styret. Som nye varamedlemmer foreslo komiteen Linda Austnes fra Sandnes, Cathrine Th. Tellnes fra Stavanger og Siri Ødegaard. De to førstnevnte er nye, mens Siri har vært mangeårig fast styremedlem.

Komiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Det samme gjorde komiteens forslag om gjenvalg av revisor Jørund Ubøe Soma. Ny valgkomite består av Kjell Mjølsnes, Erlend  Randeberg og Ketil Waagbø.

Årsmøte ble avsluttet med presentasjoner og debatt rundt fylkeslagets ulike prosjekter.