La Ryfylkeøyer forbli øyer

Rogaland fylkeskommune vil bygge fem bruer, sjøfyllinger og flere kilometer nye veier mellom sju små øyer i Ryfylke. Naturvernforbundet mener planene vil virke totalt raserende i en av de få øygruppene i Ryfylke som er lite berørt av tekniske inngrep. Miljøkostnadene ved prosjektet er langt større enn den økonomiske samfunnsnytten, hevder forbundet.

Det er en gjenganger gjennom flere ti-år som nå er kommet på den politiske dagsorden igjen. I Transportplanen for Ryfylke er det bestemt at sju små Ryfylke-øyer skal bindes sammen og få fastlandssamband via Randøy i Hjelmeland. Fylkeskommunen har varslet oppstart av reguleringsplan som omfatter øøyene Fogn, Bokn, Tjørnøy, Byre, Sauøy, Halsnøy og Børøy. Øyene skal bindes sammen med fem bruer, sjøfyllinger og nye veier. 

Naturvernforbundet mener prosjektet vil representere et brutalt inngrep i et av de vakreste og minst berørte landskapene i Ryfylkeskjærgården. Vegprosjektet vil rasere strandsone, viktige utfartsområde for friluftsliv, stenge fri ferdsel for mange båter og medføre en biltrafikk som ikke finnes i dag. Forbundet anbefaler fylkeskommunen å stanse planleggingen og la øyene forbli øyer.