Lakseforskningen på Ims i fare

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har ikke lenger penger til å drive forskningsstasjonen for villaks på Ims i Sandnes. Norges Naturvernforbund mener forskningen er viktigere enn noen gang og ber Stortinget om å bevilge tre millioner kroner slik at driften kan fortsette.

Brev til Energi og Miljøkomiteen på Stortinget