Landbruksstyret avviste klage på nydyrking

Fylkeslandbruksstyrets flertall, H, Sp og Frp, vil ikke behandle Naturvernforbundets klage på en nydyrkingstillatelse fra Hå kommune.

Styret avviste å behandle klagen fordi den var kommet etter at klagefristen var utløpt. Naturvernforbundet har påklaget avgjørelsen og mener videre at representanten Ivar Tangeraas (H) er inhabil.

Fylkeslandbruksstyrets vedtak om avvisning av klage

Naturvernforbundets klage på fylkeslandbruksstyrets behandling av saken