Lavvann i Mosvatnet

Du har kanskje lagt merke til det: At vannstanden i Mosvatnet har vært stabilt lav i månedsvis. Hva er det som skjer?

Det vet Trygve Nordbø, ingeniør i kommunens vann- og avløpsavdeling. Han kan bestemme vannstanden i Mosvatnet i store deler av året. I vår og sommer har han åpnet ventilene i utløpet til Breiavatnet slik at vannstanden har holdt seg stabilt høy her. Breiavatnet trenger god vanntilførsel fra Mosvatnet og stabilt høy vannstand. Ved for lavt vann trenger oksygen inn i trestolpesystemet som østbredden av vatnet hviler på. Det kan føre en uønsket  og raskere nedbrytning av stolpene.

Kommunen er også opptatt av at det ikke går for mye vann i overløpet ved Mosvangen Camping. Overløpsvannet går inn i ledningsnettet i Hillevåg og ender i renseanlegget i Mekjarvik. Kommunen må betale IVAR for dette vannet.

For hekkende vannfugler i Mosvatnet er det viktigste at vannstanden er stabil i den kritiske hekkesesongen. Særlig toppdykkerne kan være utsatt. Hvis de bygger reir på lavvann og vannstanden øker under rugingen kan reirene rett og slett bli oversvømmet. Det har ikke vært problem i sommer. Ornitologer har registrert minst fem ungekull denne sesongen.

Om den lave vannstanden har andre negative effekter, skal være usagt. Noen har kanskje registrert vannplantene som ligger som et teppe  rundt grunnene midt i vannet. Det er en kjent Mosvatn-plante, nemlig tjønnaks. Den forekommer hvert år, i større eller mindre forekomster.

Gakkene og måkene i Mosvatnet har hatt et uvanlig stort utvalg av hvilesteiner i sommer. Men det blir det sakte og  sikkert slutt på. Ingeniør Nordbø skal skru noen knepp på utløpsventilen til Breiavatnet og da vil vannstanden i Mosvatnet øke svært langsomt. Og når lavvtrykkene melder seg utover høsten, blir det nok vann overalt.