Legg ned Ålgård kraftverk

Ålgård kraftverk i den verna Figgjoelva har i dag minimal kraftproduksjon og bør ikke opprustes, men nedlegges. Ulempene ved å øke den marginale produksjonen er betydelig større enn gevinsten.

Gjesdal kommunes søknad om å bygge kraftverk i Straumsånå, et sidevassdrag til Figgjovassdraget, frarådes i en uttalelse fra Norges Jeger- og fiskerforbund, Rogaland. Naturvernforbundet slutter seg til NJFFs syn.

Høringsuttale til NVE fra NJFF Rogaland- Strumsåna i Figgjo- Gjesdal kommune

Straumsånå i Gjesdal- mot Edlandsvatnet