Litle Marøy ryddes

Litle Marøy sjøfuglreservat utenfor Stavanger er ryddet for skog og kratt i vinter. Bare på den nordre halvdelen av øya var det nok trær til å fylle 80 vedsekker.

I vår ble sekkene transportert til land av Havnevesenet og Stavanger natur- og idrettsservice. Veden går til grunneier. I løpet av høst og vinter skal arbeidet sluttføres. Hogsten blir gjort av Naturvernforbundet og finansiert av fylkesmannen og Stavanger kommune. Måkekolonien som forsvant i 2004-2005 har ikke vist tegn til å komme tilbake. I år ble det kun registrert to hekkende par svartbak.

80 sekker ved ble lastet ombord i Havnevesenets båt, ført av Yngvar Skjæveland