Litt om Riskafjord II

«Riskafjord II» ble bygd i Gøteborg i 1864 og er altså 144 år gammel. «Riskafjord II» kom fra Halden til Hommersåk i 1927 som dampskip og ble satt inn i fast daglig rute til og fra Stavanger med mellomsteder. I 1952 ble dampmaskinen skiftet ut med dieselmotor, og båten ble kraftig ombygd. «Riskafjord II» gikk uten opphold i ruta fram til 1996, da rederiet Rødne& Sønner overtok konsesjonen og satt inn hurtigbåt i ruta. Siden den gang har «Riskafjord II» blitt brukt til chartertrafikk og har base i Hommersåkvågen. Båten har i dag sertifikat for 100 passasjerer.

“Riskafjord II” har vært en omfattende reparasjon og restaurering i vinter og har blant annet fått helt nytt tak og nyoppusset salong.