Luftfartsverket utreder flystøy

Denne artikkelen er automatisk importert, og kan inneholde formatfeil. Ta kontakt med rogaland@naturvern.no dersom du vil vi skal redigere artikkelen.

NATURVERNFORBUNDET I ROGALAND

Send gjerne en kommentar til: rogaland@naturvern.no

18.6.2001: Luftfartsverket utreder flystøy

Luftfartsverket har bare brukt 14 dager på å besvare Naturvernforbundets anmodning om redusere flystøyen knyttet til Sola flyplass. Av svarbrevet fremgår det at «Luftfartsverket, Rogaland har startet arbeidet med å analysere støyforhold i nærområdene til Stavanger Lufthavn, Sola. Flere tiltak vil da bli vurdert for å minimalisere de ulempene som flytrafiken kan medføre. Alternative innflygningskorridorer vil være et av mulige tiltak. Naturvernforbundets innspill vil være en del av grunnlagsmaterialet i prosjektets videre arbeid. Da dette arbeidet kun er i en tidlig fase, kan vi ennå ikke si når endelige konklusjoner vil foreligge, skriver regiondirektør Tor Helge Strand. Naturvernforbundets brev kan du lese om i siste utgave av Rygjavern (nr.2-01).