Lure Lyse

-Utbygging uten nye naturinngrep, skrøt Lyse Produksjon da det presenterte sine planer for opprustning av Lysebotn kraftverk. Men er det sant?

Det er sant at at Lyse kan øke produksjonen i Lysebotn med 180 GWh ved å bygge ny vanntunnel og innstallere nye maskiner. Det er nesten sant at det prosjektet Lyse har valgt å presentere for offentligheten, skjer uten naturinngrep. Naturinngrepene er en gedigen steinfylling i Lysefjorden. 

Det Lyse ikke presenterte for offentligheten er de nye naturinngrepene som kan bli et resultat av at selskapet kan kjøre mer vann raskere gjennom sitt nye kraftverk. Lyse kommer nå med et forslag om å utnytte magasinet i Lyngsvatn ved å fylle på med vann fra tre mindre vassdrag like nord for Daladalen i Lysefjorden. Dette er et prosjekt som har blitt lønnsomt som en direkte følge av det nye kraftverket i Lysebotn.

Så da kan man spørre seg om nytt kraftverk i Lysebotn virkelig skjer uten nye naturinngrep.

Det er er forøvrig en velkjent taktikk å holde noen av kortene i baklomma. Da Jørpelandsvassdraget ble opprustet  med bygging av nytt kraftverk ved Jøsang i Botnefjorden, søkte ikke Lyse og Scana om å inkludere Solheimsåna. Det forslaget kom på bordet like etter at NVE hadde gitt grønt for Jørpelandsutbyggingen. Solheimsåna er nå regulert.

Den omsøkte overføringen fra Daladalen til Lynsgvatn omfatter Grønatråtjørna, Hefteholstjørna og Longatjørna. Vannene reguleres med tre sperredammer. Tre tunneler skal bores/sprenges for å overføre vann til Lyngsvatn. De naturlige avløpsbekkene fra vannene får ingen minstevannføring, følgelig blir vannføringen i Daladalselva redusert særlig i øvre del, men også i utløpet til Lysefjorden. Inngrepsfrie arealer (sone 2) blir redusert med tilsammen 4,2 kvadratkilometer. 

Hvis Lyse får tillatelse til overføringen blir produksjonen i Lysebotn økt med ca 21 GWh i året. 

Lyse sine planer i Daladalen er ikke det eneste. Småkraft AS har presentert planer for tre kraftverk i samme området, hvorav ett av kraftverkene er i direkte konflikt med Lyses prosjekt. 

Konsesjonssøknadene til Lyse og Småkraft  er på høring  med frist 15.februar.