Lyngbøndene på Bokn

Lyngheiene langs Vestlandskysten gror igjen. Men ikke over alt. I Bokn er det flere bønder som har tatt i bruk lyngheiene som beitemarker for sau og storfe. Det sørger for å opprettholde et landskap som ble skapt for flere tusen år siden.

Naturvernforbundet i Rogaland og Haugaland Landbruksrådgjevning inviterte til lyngdag på Bokn onsdag 8.september. Ca 30 deltakere fra nord og sør-fylket ble med på en tur i beitemarkene til Ognøy-bonden Erik Eikje og Bokn-bøndene Harald Knutsen og Edvar og Anne Tove Kalstø.

Eikje har 230 sauer og 20 ammekyr som beiter på lyngmarkene på Ognøy hele året. Han har drevet aktiv rydding og sviing i en årrekke, mens dyra sørger for å holde vedlike det åpne lyngheilandskapet. Lyngheia bidrar med ca 25 prosent av fôret som sauene trenger om vinteren. Eikje har ikke villsau, men en krysning med pelssau som gir større kjøttfylde. 

Kollegaene i Borgenvik på vestsida av Bokn, Knutsen og Kalstø, driver utelukkende med villsau. Betydelige arealer mot Karmsundet er svidd av og villsauene forhindrer bjørk og einer i å komme opp. Vestsida av  Vestre Bokn kan bli et prioritert kulturlandskap når det til neste år ventelig blir gjennomført regionale tiltaksplaner for å ta vare på lyngheiene. I områdene som blir utvalgt vil det ble gitt ekstra tilskudd til bønder som ønsker å drive skjøtsel og beiting.