Lyst å gjøre en innsats for sjøfuglene?

Da kan du møte opp i båthavna ved Børevigå kl 18 på fredag og bli med Naturvernforbundet på ryddesafari. Vi skal nemlig rydde fem av Stavangers seks egenerklærte sjøfuglreservater.

Det dreier seg om Plentingen, Majoren og Tjuvholmen i Byfjorden, Skeieholmen og Svartaskjer ved Hundvåg og Ormøyholmen ved Ormøy. Alle holmene unntatt Plentingen har hekkende sjøfugl. Tjuvholmen er den desidert beste med en stor hekkebestand av ærfugl og fiskemåke. 

Fra og med 15. april er det forbud mot å gå i land på holmene. Det er derfor det om å gjøre å få ryddet før påske. Fredag er det meldt OK vær med lite vind. 

Vi hopper over Plentingen fordi elevene ved Engøyholmen kystkultursenter allerede har ryddet der. De øvrige holmene er små og lar seg rydde i løpet av kort tid. Vi regner med å være tilbake i Børevigå seinest kl 21. 

Du tar med deg varme klær og godt fottøy. Vi har redningsvester til alle, søppelsekker, hansker og kaffe. 
Og ja, det er gode og stødige «Marøyferjå» som skal bringe oss rundt til holmene. 

Vel møtt fredag 7.april kl 18 i Børevigå til en innsats for en reinere sjøfuglhverdag!

Majoren har et svært rikt fugleliv, særlig vinterstid. Skarv, ærfugl, gråheigre og kobbe er vanlig å se ved holmen.