Måker og røsslyng

Våren er i anmarsj og Naturvernforbundet er på farten i felt. Vi har bygd sauegjerde på Langøy og ryddet måkeholmen i Mosvatnet.

Vil man ha plen i hagen, må den klippes flere ganger i løpet av vekstsesongen. Det er i prinsippet det samme som gjelder for holmen i Mosvatnet: Vil man ha hekkende hettemåker må den ryddes hvert år. Det har vi gjort de siste fem årene. Nå ser vi resultatene for alvor. I fjor hekket et 20 talls par hettemåker på holmen, og mye tyder på at de fikk unger på vingene.

Vi har gitt en truet art en nytt hjem – det er naturvern i praksis!

Det skal bli spennende å se om hettemåkene kommer tilbake til holmen også i år. Det vet man jo aldri sikkert vite, men sjansene er store. Følg med, følg med!

Er det naturvern å sette opp  et sauegjerde på Langøy? Ja, faktisk. Seint vinteren 2007 ble den nordre delen av Langøy svidd etter  at Lundsvågen naturskole hadde ryddet kratt og trær. Så viste erfaringene i årene etter at røsslyngen ikke klarte å komme tilbake, muligens fordi brenningen var for hard og fordi sauebeitingen fortsatte. I et forsøk på å få røsslyngen tilbake, har kommunen bestemt at sauene skal stenges ute fra den nordre delen av øya med et gjerde. Dette gjerdet er nå satt opp av Naturvernforbundet, og så vil årene framover vise om lyngen etablerer seg igjen. 

Røsslyng er ikke en truet art, men kystlynghei er en truet naturtype. Langøy har noen av de siste restene av kystlynghei i Stavanger, og det er  verdt å ta vare på, mener Stavanger kommune. Og det er vi hjertens enige i.