Mange ville lære om livet i Ryfylkebassenget

Under vann skjuler det seg mer enn vi aner. Et fullsatt Mostun natursenter ble kjent med noen av artene og samtidig gjort oppmerksom på hvorfor de er så viktige å ta vare på.

Rudolf Svensen er en erfaren dykker og undervannsfotograf fra Egersund og Hundvåg. 2. desember viste han fram en rekke av sine fantastiske bilder for et fullsatt Mostun natursenters 45 besøkende. Mange av bildene viste fram arter som var ukjente for de fleste og som en ikke skulle tro levde i havet like utenfor oss.

Svensen fortalte for eksempel historien om verdens lengste dyr, kjempeslimormen, som kan bli 60 meter lang og som du blant annet finner så nært som indre Vågen i Stavanger – og flere andre steder i Ryfylkebassenget. Fascinerende bilder av ti- og åttearmede blekkspruter som spiste både krabber og reker ble også vist fram.

Svensen viste også bilder og fortalt om hvordan stadig mer forsøpling, som for eksempel plast og kloakk, skader det marine liv.

Arrangementet var støttet av Stavanger kommune og Miljødirektoratet og en del av en satsing på det marine liv og forsøpling.