Marinbiolog vinner pris

Sam Fanshawe tildeles årets Rachel Carson-pris, for sin fremragende ledelse av Marine Conservation Society, og for sin tydelige stemme for bevaring av det marine miljøet. Prisen blir delt ut i Stavanger 2. juni.

Sam (Samantha) Fanshawe er leder for den ideelle organisasjonen Marine Conservation Society (MCS) i Storbritannia. Formålet til organisasjonen er å beskytte havet, strendene og det naturlige livet i havet, primært i det marine miljøet rundt Storbritannia, men også med et globalt perspektiv.

Sam Fanshawe får prisen for sitt langvarige engasjement for å beskytte marine ressurser, og for sin ledelse av MCS. Under hennes ledelse har innflytelsen og rekkevidden til organisasjones bevaringsarbeid økt betydelig. Fanshawe er en anerkjent karismatisk leder med en tydelig og uredd stemme i den offentlige debatten og overfor myndighetene.

Rachel Carson-prisen er en miljøpris som skal tildeles en kvinne for hennes miljøengasjement, og den deles ut i Stavanger hvert annet år. Prisen er oppkalt etter marinbiologen Rachel Carson (1907 – 1964) for å minnes hennes modige innsats for å advare mot bruk av kjemiske insektmidler og deres skader på balansen i naturen, samt hennes epokegjørende bok ”Silent Spring” (1962).

Rachel Carson-Prisen skal bidra til å synliggjøre kvinners innsats for et bedret livsmiljø og inspirere til kreativitet og nytenking. Den skal være en anerkjennelse og en økonomisk oppmuntring til den som mottar den.

Prisen består av en pengesum og en bronsestatuett, ”Skarven”, laget av kunstneren Irma Bruun Hodne. Denne vannfuglen er valgt som symbol på Rachel Carsons engasjement for å redde livet i havet, samtidig som den representerer en dyreart som er truet av menneskets ukritiske bruk av kjemikalier.