Massedeponi i Sørmarka må behandles på nytt

Fylkesmannen i Rogaland mener massedeponiet i Sørmarka er søknadspliktig og krever dispensasjon fra friområdeformålet i kommuneplanen. Stavanger kommune blir nå bedt om å behandle saken på nytt, i tråd med kravet fra Naturvernforbundet.

Se også saker 18.04., 30.10 og 16.12.2006

Brev fra Fylkesmannens miljøvernavdeling til Stavanger kommune