Med hjerte for flaggermus

«En flaggermus i hånden er bedre enn ti i husveggen». Fylkeslagets styreleder Eirin Hivand Haneberg (bildet) er ikke lei seg for at dvergflaggermusene på Mostun har flyttet inn i kassene i hagen.

Om det betyr at kolonien som har hatt tilhold i husveggen på Mostun har byttet bosted for godt, er for tidlig å si. – Det kan godt hende at flaggermusene flytter inn i husveggen når de går i dvale seinere i høst. Det vil vise seg, sier flaggermusekspert Bjarne Oddane.

Torsdag 25 september holdt han foredrag for 23 interesserte tilhørere på Mostun natursenter. Bjarne Oddane var første mann ut i foredragsserien «Natur på torsdag» som skal pågå hver torsdag til og med torsdag 23.oktober. Bjarnes foredrag startet med kontroll av sju dvergflaggermus som har dagleie i en av fire flaggermuskasser som er hengt opp i trærne rundt Mostun. Kassene ble hengt opp for et drøyt år siden og responsen har vært overraskende gode. Det var flaggermus eller spor etter flaggermus i tre av fire kasser.

Publikum fikk ta de 4-5 cm lange flaggermusene i øyesyn mens Bjarne kontrollerte og kjønnsbestemte. En hann og seks hunner – altså et lite harem.

Foredragsserien fortsetter torsdag 2.oktober. Da er det feltornitologen Kjell Mjølsnes som skal snakke om vipenes status og framtid på Jæren.