Mer naturvern ved Litle Stokkavatn

Kulturlandskapet og naturverdiene på Hidle-gården ved Litle Stokkavatn i Stavanger blir ikke godt nok sikret i et nytt forslag til reguleringsplan. Naturvernforbundet mener områdets naturvernstatus i kommuneplanen må følges opp i reguleringsplanen. Det betyr at verneverdiene må sikres etter spesialbestemmelser i plan- og bygningsloven.

Brev fra Naturvernforbundet til Stavanger kommune

Hidlegården ved Litle Stokkavatn