Mer vann i Imslandselva i Vindafjord

Naturvernforbundet er positiv til forslaget om Imsland kraftverk i Vindafjord, men har flere kritiske kommentarer til planene. Blant annet bør det stilles krav om en minstevannføring på 10-20 prosent av normal vannføring i elva.

Høringssvar vedr. Imsland kraftverk i Vindafjord