Miljøbank gir lån til miljøhus

Miljøbanken Cultura lanserer en egen gunstig låneordning for folk som vil bygge lavenergihus eller svanemerket bolig. Banken tilbyr også klimålån til kunder som ønsker å gjennomføre energiøkonomisering i boligen sin.

-Vi er svært glade for og stolte over at Cultura Bank nå tilbyr rimelig finansiering for dem som vil bygge et Svanemerket hus!  Fordelen med et svanemerket hus er at det tar hensyn til miljøet gjennom hele byggeprosessen fra råvare til ferdig hus.

Huset tilfredsstiller strenge krav til materialer, ventilasjon og kvalitet. Huset er godt isolert, slik at varmetapet er lite og strømforbruket blir lavt, sier direktør i Miljømerking, Alvhild Hedstein, som håper og tror at Culturas nye lån vil stimulere flere til å bygge svanemerkete boliger.

Miljøboliglån gis til to typer miljøhus:

  • Shelterhus fra Aktivhus AS
  • Svanemerkede boliger

-Det er positivt at Cultura Bank nå gir rimelige lån til Shelterhus. Shelter er sunne, miljøvennlige, lavenergiboliger, og banken tilrettelegger på denne måten at folk kan gjøre gode miljøvalg, sier daglig leder i Aktivhus AS, Rolf Jacobsen.

Shelterhus fra Aktivhus AS

Aktivhus as har utviklet og leverer et av markedets mest helhetlige og gjennomførte miljøhus; Shelter, som finnes i flere modeller og størrelser. Shelter er bygget kun med naturmaterialer; en solid tømmerramme-konstruksjon, massivtre og trefiberisolasjon. Godt inneklima har høyeste prioritet, med pustende vegger og naturlig ventilasjon. Solenergi på taket i kombinasjon med en effektiv vedovn, høy isolasjonsstandard, kompakt form og svært lavt energibehov.

Svanemerkete hus

Et svanemerket hus tar hensyn til miljøet under hele byggeprosessen fra råvare til ferdig hus. Det stilles krav til materialer, god ventilasjon og material- og kvalitetskontroll for å unngå fuktskader.

Miljøskadelige stoffer skal unngås. Det stilles krav til at huset skal fungere med lavt energiforbruk, byggavfallet skal resirkuleres og det skal settes opp en driftsplan for huset.

Klimalån

For oppgradering av energistandarden i boligen

Cultura Bank tilbyr også Klimalån til energiøkonomiske tiltak som fører til forbedret energiklasse for boligen. Eksempler kan være lån til etterisolering, installering av varmepumpe, jordvarme eller utskifting av vinduer.

Klimalånene tilbys som tilleggslån innenfor 90% av boligens sikkerhet og forutsetter at det foreligger en rapport som dokumenterer oppnådd forbedring av energiklasse.

Fakta om Cultura Bank

Cultura Bank driver sin virksomhet etter prinsippene for ‘social banking’. Det innebærer for det første at utlånsformålene vurderes etter etiske kriterier, og for det andre transparens – det vil si at innskyterne får vite hva pengene lånes ut til. Cultura Bank arbeider for at etikk og moral skal innarbeides i det økonomiske liv gjennom et nytt syn på penger, økonomi og lønnsomhet, hvor man ikke ensidig fokuserer på egennytte.

Cultura Bank er mottaker av Nordisk råds natur- og miljøpris 2010.

Banken finansierer blant annet prosjekter som kan forbedre økosystemene, skape renere luftmiljø, gi verdige sosiale forhold, dekke behov for omsorg og gi barn og ungdom bedre oppvekstvilkår. Spesielt kan også nevnes samarbeidet med det europeiske garantifondet (EIF), om en garantiordning for etablerere og småbedrifter. Cultura samarbeider med lignende bankinitiativer i andre land og med organisasjoner som Regnskogsfondet, WWF og Redd Barna.

Cultura Bank har en balanse på ca. 460 mill. Nok. Det er 17 medarbeidere på kontoret i Oslo. Banken har kunder over hele landet.

Artikkelen er skrevet av Cultura Bank.