Miljøblomst til NRK og Randaberg

NRK-ansatte klarte det som idrettsutøvere i Sandnes Atletklubb ikke maktet: Å gå til Preikestolen med tungt utstyr i sekken. Sporty innsats som fortjener en miljøblomst, mener styret i Naturvernforbundet Strand. Fylkeslaget mener Randaberg kommune fortjener en blomst for sitt forbilledlige arbeid med vern av verdifull natur.

» 17. mai 2012 laget NRK Rogaland en reportasje om turgåing og friluftsliv fra Preikestolen med nærområde, og med innslag fra Stavanger Turistforening.

NRK Rogaland valgte under disse tv-opptakene, å gå til Preikestolen og bar alt filmutstyret i stedet for å bruke helikopter til transport av utstyr og personell.

NRK viser her et meget godt miljøengasjement ved å ta seg fram til fots og er et eksempel til etterfølgelse.

Bruk av helikopter i dette området er forstyrrende for naturen selv og særdeles ødeleggende av naturopplevelsen for alle de som tar seg fram til fots», heter det i lokallagets tidleing av årets miljøblomst.

Fylkeslaget har merket seg Randaberg kommunes systematiske arbeid for å følge opp kommuneplanens vedtak om å verne Hålandsholmen, Visteholmen og Ryggmyra. Kommunen er i gang med å regulere Hålandsholmen og Visteholmen som spesialområde naturvern. Det er jamngodt med vern etter naturmangfoldloven. Ryggmyra kommer seinere  etter at det i sommer ble laget en plan for restaurering og skjøtsel av den unike myra.

Randaberg kommune fortjener en blomst for innsatsen så langt. Kommunen er blant de ytterst få i Rogaland som på eget initiativ setter i gang tunge reguleringsprosesser for å sikre kommunens arvesølv. Det står det respekt av. Og så håper vi at flere Rogalandskommuner følger Randabergs gode eksempel.