Miljøvernpris til Ole Jakob Vorraa

Rogalands eminente naturformidler Ole Jakob Vorraa er tildelt Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris for 2008. Ole Jakob ble foreslått av Naturvernforbundet i Rogaland, og vi stiller oss følgelig fremst i rekken av gratulanter. Karmøybuen er en multimedia-aktør med et et særlig stort og varmt hjerte for kystlyngheiene og truete arter.

Les mer om saken hos Rogaland fylkeskommune Miljøvernpris til naturfotograf

Oversikt over tidligere prisvinnere

1988 – Ruth og Harald Herredsvela

1989 – Aksjon Skjoldafjord

1990 – FRETEX Stavanger

1991 – Rolv Egelandsdal

1992 – Bjørn A. Stangebye

1993 – Sykkelbyen Sandnes

1994 – Statens Vegvesen i Rogaland

1995 – Per Line

1996 – Carl E. Buch

1997 – Oddvar Vermedal

1998 – Lundsvågen Naturskole

1999 – Barnas ENS

2000 – Erik Thoring

2001 – Jæren friluftsråd

2002 – Helge Schjelderup

2003 – Stavanger Turistforening

2004 – Egil Tofte

2005 – Engøyholmen kystkultursenter

2006 – Grønn Hverdag-Stavangerkontoret 2007 – Ingen tildeling 2008 – Ole Jakob Vorraa