Mostun anno 1899

Det er mye spennende informasjon i gamle kart. Som i dette kartet over «Mosevandet» fra 1899.

Kartet viser at det var sparsomt med skog rundt vatnet for 119 år siden. Vi kan se at det er skogholt ved Schankeholen,Hannasdal/Bokkaskogen og mellom Eiganesveien og Maldeveien. Sistnevnte ble kalt for Mosvannsparken. Ved Mostun er det et mindre parti med skog, mest sannsynlig plantet av familien Moe som bygde sitt landsted her i 1867. Det rimer med den hule eika som står ved Mostunhagen og som er godt over 100 år gammel. Mon tro om ikke den gamle flotte spisslønnen like ved eika også ble plantet her i siste halvdel av 1800-tallet?

Kartet viser at Mostun og løa var to helt atskilte bygg i 1899. Sammenbyggingen har skjedd etterpå, trolig i to etapper. Siste ombygging og påbygging skjedde rundt 1932 da Bondeungdomslaget tok i bruk hovedhuset og løa til kafedrift. 

Tjensvolltjernet og karpedammen til tegnelærer Bernhard Hanson var intakt i 1899. Tjernet overlevde to verdenskriger,  til en gang på 1950-tallet da kommunen tok tjernet i bruk til søppelfyllplass. I dag ville det vært miljøkriminalitet av verste sort. Mange av søppelfyllingene i myrer, dammer og på strender har forårsaket betydelige kostnader og ulemper når fyllingene i nyere tid har blitt tatt i bruk som byggegrunn.  Ute av syne, ute av sinn igjelder bare inntil noen graver i gamle synder…

Legg også merke til holmen som forsvant i motorveifyllingen på 1970-tallet. Her lå den omstridte Ørnasteinen eller Storesteinen som Statens Vegvesen på død og liv måtte knuse.