mostun-banner

Mostun ble bygd i 1867 som sommerbolig for boktrykker og redaktør Arnt Moe’s familie. Eiendommen på 15,5 dekar lå mellom Mosvatnet og Tjensvollveien og besto den gang av myr og lynghei, omgitt av jordbruksmarker.