Mostun – hva, hvordan og hvorfor?

Mostun natursenter er Rogalands eneste naturinformasjonssenter drevet av en frivillig organisasjon.

Senteret ble offisielt åpnet 6. november 2011 og fikk statlig autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter i desember 2012.

Senteret ligger i Mosvatnparken, midt mellom Stavanger kunstmuseum og Tjensvollkrysset. Bygget har vært kafe, bolig og klubbhus. Den siste leietakeren, SIF Håndball, flyttet ut av Mostun i 2011 etter 28 års drift. Samtidig var Naturvernforbundet på jakt etter nye lokaler, da kontrakten i Sandvigå 24 var oppsagt fra 1.august 2013.

Historisk vedtak

Park- og veisjef Torgeir Esig Sørensen mente Mostun ville egne seg utmerket som kontor-, møte og utstillingslokaler for ”naturmangfoldorganisasjonene” i Stavanger. I august 2011 fikk kommunalstyret for utbygging og miljø på bordet et forslag om å leie ut Mostun til organisasjonene. I innstillingen heter det blant annet at ”bygningen skal nyttes som besøkssenter/informasjonssenter med tema natur, og særlig vekt på Mosvannsparken.”

Et enstemmig KMU gikk inn for å tilby Mostun til Naturvernforbundet med samarbeidende organisasjoner, det vil si lokallagene av Norsk ornitologisk forening (NOF) og Norsk botanisk forening (NBF).

Åpnet 6.november 2011

To måneder etter vedtaket ble senteret offisielt åpnet av park- og veisjef Sørensen. Anledningen var utgivelsen av Roy Mangersnes´praktbok om Mosvatnet og Stokkavatnets natur og dyreliv. Flere av den prisbelønte naturfotografens bilder ble vist i glass og ramme. Samtidig ble Naturvernforbundets utstilling om truet naturmangfold i Rogaland fra 2009 vist, samt utstillingen om RAMSAR-våtmarkene på Jæren. Denne utstillingen er utgitt av Fylkesmannen i Rogaland og Jæren friluftsråd og står permanent på friluftsfyret Kvassheim.

Innflyttet i juni 2012

Men fortsatt gjensto for Naturvernforbundet å inngå en leieavtale med huseier, Stavanger Eiendom. Det var ingen formalitet. Det første kontraktforslaget fra Stavanger Eiendom ble avvist av Naturvernforbundet. Det påførte forbundet altfor store kostnader og hadde for kort leietid. Etter forhandlinger ble kontraktforslaget bedre, men fortsatt ikke godt nok. Mostun hadde betydelige skader som ville koste mer enn det smakte for Naturvernforbundet. Løsningen kom da park- og veietaten bisto med økonomisk støtte til utbedringer og istandsetting av senteret.

Leiekontrakten ble undertegnet 1.mars 2012, og i juni samme år flyttet Naturvernforbundets kontor inn i bygget. Leiekontrakten gjelder fram til 2022 med opsjon på forlengelse.

1500 besøkende i 2012

Bygget er fortsatt preget av slitasje og skader som er forårsaket av dårlig og mangelfullt vedlikehold over lang tid. Det er likevel ikke til hinder for å ta huset i bruk som utstillings,- møte og kontorlokale. I 2012 har Mostun holdt søndagsåpent 15 ganger med kafe og varesalg. Det har vært arrangert to store arrangementer i samarbeid med Stavanger Turistforening og Norsk ornitologisk forening. I september ble det arrangert fire åpne kveldsforedrag med tema våtmarker og Mosvatnet. Foredragene samlet i alt 118 deltakere og tilsammen i 2012 ble senteret besøkt av om lag 1500 personer.

Rådgiver Jan Petter Hubert Hansen i Direktoratet for naturforvaltning besøkte Mostun høsten 2012. Foto: Erik Thoring.

Autorisert senter i desember 2012

I slutten av november ble Naturvernforbundet anmodet om å søke autorisasjon som nasjonalt våtmarkssenter. Direktoratet for naturforvaltning mente at Mostun med sin sentrale beliggenhet midt i en storby ville kunne bli et våtmarksenter med særdeles stort publikumspotensiale. Like før jul kom bekreftelsen. Mostun blir hovedbase i Jæren våtmarkssenter med friluftsfyret Kvassheim og Orre friluftshus som satelitter. Kvassheim og Orre blir drevet av Jæren friluftsråd og har allerede utstillinger henholdsvis om RAMSAR-områdene på Jæren og Jærstrendene landskapsvernområde.

Autorisasjonen innebærer fast årlig driftstilskudd i perioden 2012 til 2016. Hoveddelen av midlene på i alt 3,95 millioner kroner vil gå med til å lønne en formidler og prosjektleder i full stilling. Det er ventet at stillingen vil bli besatt i løpet av 1.halvår 2013.