Mostun i boks!

Vår tilværelse som «husokkupanter» på Mostun er over! 1.mars signerte vi en 10-års leiekontrakt med Stavanger Eiendom og der med kan vi flytte inn i Mostun for alvor. Men vi var lenge i tvil på grunn av husets dårlige stand.

Da kommunalstyret for miljø og utbygging sa ja til å leie ut Mostun 23.august i fjor, var begeistringen stor. Vi kunne ikke vente med å komme i gang og det gjorde vi da heller ikke. Parksjef Torgeier E. Sørensen ga grønt lys til å ta det tomme huset i bruk og vi fikk en sjelden god anledning til å gjøre nettopp det. Naturfotografen Roy Mangersnes var nemlig klar med en bok om Mosvatnet og Stokkavatnet  i fjor høst og det var en begivenhet verdt å markere. Dermed så Mostun natursenter dagens lys før vi i det hele tatt hadde begynt å diskutere en avtaletekst med kommunen. 

Sjøl om vi gjerne skulle vært i full drift på Mostun for flere måneder siden, har ventetida hatt en funksjon. Vi har lært huset å kjenne på godt og vondt. Mostun viste seg etterhvert å være i langt dårligere stand enn vi trodde. Det skyldes en kombinasjon av dårlig håndverk og manglende vedlikehold både innvendig og utvendig. Når så Stavanger Eiendom tilbød oss en leiekontrakt der vi må ta alle kostnader knyttet til drift, fellretting, reparasjoner og vedlikehold meldte tvilen seg. Vil det være økonomisk forsvarlig å ta på oss så store plikter som kontrakten pålegger oss?

Konklusjonen ble som dere forstår positiv. Men det skyldes ene og alene et tilsagn om økonomisk bistand fra park- og veietaten som setter oss i stand til å utbedre byggets mangler og feil. 

Nå kan vi bruke tida på å se framover. Første etappe blir å utbedre feilene og å sette lokalene i akseptabel stand. Parallelt med dette flytter vi kontoret fra vår nåværende adresse i Sandvigå 24. Hvis alt går etter planen skal vi være i full drift på Mostun til påske. Deretter kan vi ta opp igjen planlegging og prosjekteringen av informasjonsenteret både på kort og lang sikt.

Vi lover at Mostun kommer til å bli et grønt kraftsenter i Stavangerregionen!