Mostun natursenter, Mosvatnet

Utstillinger om våtmarker på Jæren og truet naturmangfold i Rogaland

Utstilling om Mostuns historie

Naturkviss med premier.

Bli kjent med Naturvernforbundet, Ornitologisk Forening og Botanisk Forening.

Salg av lokale naturbøker, Naturkalenderen 2012, fuglekasser, puslespill, bordbrikker og mye mer.

Enkel servering av kaffe, saft og kjeks. 

Velkommen inn!