Mostunhagen blir ny

Det ser dramatisk ut når en gravemaskin slippes løs i Mostunhagen. Men det er nødvendig etter flere tiår med manglende skjøtsel og vedlikehold.

Tirsdag i denne uka rykket mannskaper fra anleggsgartnerfirmaet Miljøhager AS inn på Mostun med tung redskap. Det er Stavanger kommune ved park og vei som er oppdragsgiver og som investerer flere hundre tusen kroner på en høyst etterlengtet oppgradering av den en gang så vakre, klassiske hagen.

150 m drenering

Naturvernforbundet er som de fleste vet glad i «vassjuk jord». Dessuten er vi også et våtmarkssenter som skal fremme kunnskap og interesse for de fuktige elementer i naturen. Men en hage er en hage. Og den fungerer dårlig dersom grasklipperen kjører seg fast i gjørme. Når Mostunhagen helt eller delvis skal  tilbakeføres til gammel stil, må det gjøres tunge grep. Det handler om drenering av de våteste partiene. Ca 150 meter med dreneringsgrøfter må til for å få en tørr og sunn plen.

Ny sto og ny mur

Stiene som var et sentralt element i den engelskinsiprerte hagen fra 1900-tallet, skal i hovedsak gjenskapes. Hovedstien fra terrassetrappen og til turvegen ved Mosvatnet, viste seg å være inntakt, like under grastorva. Den gravde Naturvernforbundets dugnadsgjeng fram  ifjor. Nå skal stien som gikk langs terrassemuren mot øst, og på sørsiden av huset, gjenoppstå. I samme renn skal fagfolkene fra Miljøhager lø ny stein i fronten av terrassen. Muren her er i dårlig stand og har flere steder rast ut. Også trappen skal få en høyst påkrevet ombygging. Den var direkte helsefarlig.

Bedre atkomst til Tjensvollkrysset

Og det er ikke alt. På baksiden av Mostun skal det anlegges en god og framkommelig sti i skråningen ved rampen til Tjensvollkrysset. Her har turgåerne tråkket sin egen sti gjennom buskene. Det går greit for de fleste når bakken er tørr og fin. Men høst og vinter er denne atkomsten til og fra gang- og sykkelstien over Tjensvollkrysset en utfordring. Når anlegget er ferdig kan folk går trygt og tørrskodd gjennom Mostunhagen til turvegen ved Mosvatnet. Det blir bra!

Ferdig ca 15.september

Mostunhagen vil være avsperret anleggsområde fram til ca. 15 september. Etter denne dato skal det etableres ny plen og av den grunn vil  de fysiske sperringene bli opprettholdt. Vi håper alle resepekterer ferdselsforbudet slik at grasspirene får ro og fred til å gro. 

Takk til park og vei

Naturvernforbundet og de øvrige organisasjonene på Mostun benytter anledning til å rette en stor takk til park og vei som har prioritert oppgradering av Mostunhagen. Vi skal til gjengjeld love å ta godt vare på hagen – til folkets nytte og glede!

Bildetekst:

Den store grillen som ble bygd av SIF Håndball er historie.