Mosvatnets planteliv på Mostun

Torsdag 11.oktober inviterer vi til plantekveld på Mostun natursenter. Feltbotaniker Svein Imsland vet det meste som er verdt å vite om Mosvatnområdets rike flora. Den kunnskapen deler han med oss, i tale og bilder. Foredraget starter kl. 19. og det er fri entre.

Mosvatnområdet huser flere interessante og sjeldne planter både på land og i vann. Brudelys og mjukt havfruegras er to eksempler. Men plantelivet er under press, først og fremst fra forvillede og uønskede hageplanter. Invasjonsartene parkslirekne og prydbringebær er to av flere arter som truer de naturlige artene. Blant annet står bestandene av ramsløk i fare for å forsvinne.

Svein Imsland som er leder av Norsk Botanisk Forening, Rogaland vil fortelle og vise bilder av områdets store mangfold og om hva som truer dette mangfoldet.

Foredraget starter kl. 19.00 og vi avrunder kl. 20.00. Mostun natursenter, Henrik Ibsensgate 59 åpner dørene kl. 18.30. Salg av lokale naturbøker, fuglekasser, gaveartikler og kaffe. Fri entre.

Foto: Ramsløk er i ferd med å forsvinne fra Mosvatnet. Foto: Roy Mangersnes/wildphoto.no