Møte om Ålgårdbanen

Ny utredning fra Jernbaneverket gir nytt håp om åpning av Ålgårdbanen, da kostnadene er beregnet kraftig ned. Samtidig ligger banen i et pressområde for utbygging og transport. Er en snarlig gjenåpning av Ålgårdbanen realistisk? Hva står i veien? 

Kunnskapsrike Trond Egil Aa. Bøe fra Ålgårdbanens Venner holder presentasjon. Etterpå blir det mulighet for å sykle dresinsykler for de som vil det. Enkel bespisning. Gratis. Velkommen til en hyggelig kveld!