Møter ministeren om Siragrunnen

Først sa NVE nei til å bygge vindkraftanlegg i et av Norges viktigste fugleområder. Nå skal olje- og energiminster Tord Lien avgjøre om det blir slik.

Norges vassdrags- og energidirektorat har avslått søknaden om å bygge 180 meter høye vindturbiner på Siragrunnen og fylkesgrensen mellom Rogaland og Vest-Agder.

Nå har imidlertid utbygger Havgul klaget på NVEs avslag. Det betyr nå at olje- og energiminister Tord Lien (Frp) skal avgjøre saken. I oktober har Naturvernforbundet avtalt møte med ministeren for å fortelle hvorfor det er så viktig å spare Siragrunnen for vindturbiner, og Naturvernforbundet i Rogaland drar til Oslo for å bli med på dette viktige møtet.

Hvorfor er det så viktig å spare Siragrunnen for vindturbiner? Jo, fordi Siragrunnen er trekkfuglenes E39. I ti av årets tolv måneder passerer hundretusener av fugler i en smal korridor rett gjennom de planlagte turbinene. Kollisjonene vil bli mange. Fuglene flyr til og fra Grønland, Svalbard, Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland, nordvest i Russland og hele norskekysten.

Mange av fuglene som rammes er rødlistede og truede arter som vi har ansvar for å ta vare på. Ringgåsa, for eksempel, er verdens minste gåsebestand med mindre enn 10.000 individer igjen.

Vindturbinene vil også få konsekvenser for fiskeri og friluftsliv.

Da NVE avslo søknaden begrunnet de også avslaget med at det ville være dårlig økonomi i prosjektet. Nå er det bare å håpe at også statsråd Tord Lien ser de mange gode grunnene for å ikke bygge vindturbiner på Siragrunnen.

Les også: Ti grunner til å droppe monstermøller på Siragrunnen

Les også: Naturen vant mot vindturbinene