Motkraft

‘Motkraft: Spar Saltfjellet for nye naturinngrep’ handler om striden om vassdragsutbygging eller vern i Saltfjellet.

Kampen for Saltfjellet ble kronet med seier gjennom opprettelsen av Svartisen-Saltfjellet nasjonalpark. Jens Stoltenbergs nyttårstale 2000-2001 minnes også der han med sine ord om at ‘tiden for de store vassdragsutbyggingene er forbi’ signaliserte et nei til utbygging av Beiarn-vassdraget.

Kjøp
Pris: kr 98,-
Medlemspris: kr 70,-
Bestill salgsvarer