Motstanden øker mot bruer

Det er ikke bare naturvernere og friluftsbrukere som er motstandere av de planlagte bruene mellom Fogn, Bokn,Tjørnøy Sauøy, Byre, Halsnøy og Børøy. På Fogn er næringsliv og fastboende skeptisk til et prosjekt som innebærer tap av ferjeforbindelsen.

Finansieringen av milliardprosjektet er i stor grad basert på såkalte ferjeavløsningsmidler. Ett ferjeanløp i stedet for dagens to anløp, betyr innsparinger. Disse innsparingene skal gå inn i finansieringspakken for bruprosjektet. Men det betyr altså at alle som er bosatt på Fogn, må reise lengst nord på Halsnøy for å komme seg med ferja til Finnøy og dermed til fastlandet.

Halsnøy er selvsagt valgt som fremtidig ferjeleie fordi det gir tidsbesparelser for hele Midtsambandet. Skulle man velge Fogn som ligger i Midtsambandets utkant vil tidsbesparelsene bli betydelig mindre. Bompenger er ikke i et prosjekt der finansieringsgrunnlaget er drøyt 500 fastboende.

Naturvernforbundet har protestert mot bruprosjektet fordi natur- og miljøkostnadene er betydelig høyere enn de samfunnsøkonomiske gevinstene.Prosjektet medfører tap av viktige og verdifulle natur- og friluftskvaliteter, det fører til betydelig økt privatbilbruk og det vil være til direkte hinder for den mest miljøvennlige fritidsbåtbruken, nemlig seilbåter.

Prosjektet er vedtatt i Transportplan for Ryfylke, men siste ord er ikke sagt. Bruprosjektet skal presenteres i et forslag til reguleringsplan som skal til politisk behandling.

Bildetekst:

Fra sørspissen av Sauøy. Byre til venstre og Tjørnøy til høyre. Her skal det bygges to lave bruer  som vil hindre den frie ferdsel.