Mulighetenes Jørpelandselv

Landskapsarkitekt-studentene Åse Rasmussen og Elisabeth Kvamme har på oppdrag fra Forum for Natur og Friluftsliv i Rogaland brukt et-par uker i høst på å presentere og visualisere forbedrings- og utviklingspotensialet i Jørpelandselva. Nå er det opp til den rød-grønne regjeringen å sørge for at elva kan beholde sin kraft og storhet.

Rapport om mulighetene i Jørpelandselva