Mye sjøfugl i år

Deltakerne på Naturvernforbundets sjøfuglsafari tirsdag 8.juni fikk det de var kommet for: Mye sjøfugl, fint vær og hyggelig selskap. 27 barn og voksne deltok på safarien med «Hundvaag I».

 Det startet allerede i Stavangers havnebasseng. Tjuvholmen i innløpet til havna vartet opp med gode hekkebestander av terner, fiskemåker og ærfugl. Lenger ute i fjorden, nærmere bestemt Skeieholmen nord for Hundvåg, hadde en god bestand av fiskemåker, antagelig den største i Stavanger.

Så krysset ”Hundvaag I” kommunegrensa til Strand, til de virkelige godbitene, Hidlekjeøy og Horgje. Førstnevnte er i sin helhet naturreservat og er blant de beste fugleholmene i Ryfylke. Her var det antagelig 1000 par med måker, i hovedsak gråmåke og sildemåke. Men også ærfugl, mellomskarv og toppskarv. Toppskarven holder seg vanligvis i den ytre skjærgård, men bestanden er i vekst og kanskje den er i ferd med å etablere seg i Ryfylke.

Bare en liten del av Horgje er naturreservat. Det er ganske uforståelig, for de fleste sjøfuglene hekker utenfor reservatet.  Horgje er det nærmeste vi kommer et ”ekte” fuglefjell. Øya er nemlig svært bratt og utilgjengelig, men ideell som hekkeplass for et stort antall måker. Også grågjessene liker seg her. Safarideltakerne fikk se gjess med store unger som snek seg avgårde  i håp om ikke å bli oppdaget.

Tilbake i Stavanger kunne vi konstatere at både Ormøyholmen og Litle Marøy er nesten uten hekkefugl. For bare få år siden var det et yrende liv på begge holmene.

Sjøfuglsafarien er arrangert hvert år siden 2006, takket være økonomisk støtte fra  Stavanger kommune ved vei, park og idrett.__CPMMFILEID_URL__::8658::