Nå bygger vi nytt natursenter

I samarbeid med Inge Steenslands stiftelse skal Naturvernforbundet i Rogaland bygge et nytt og moderne natursenter ved Mosvatnet i Stavanger. Her skal vi inspirere barn og unge til å bli glad i naturen.

Naturvernforbundet i Rogaland har i flere år jobbet med planer om å bygge et moderne natursenter ved Mosvatnet i Stavanger. Nå er senteret like rundt hjørnet, takket være økonomisk støtte fra Inge Steenslands stiftelse. Det planlagte natursenteret er så spennende og en så god sak, mener styret i Inge Steenslands stiftelse, at de vil fullfinansiere bygget. Det betyr en støtte på mellom tre og fire millioner kroner.

Barn og unge

Det nye natursenteret skal spesielt henvende seg til barn og unge. Målet er å spre glede og interesse for naturen og inspirere barn og unge til å være ute i friluft og utforske naturen. Natursenteret vil bli et moderne formidlingslokale, hvor skoleklasser og barnehager skal kunne inviteres på besøk og bli med på våre egenutviklede undervisningsopplegg om naturen og livet i og rundt våtmarksområdet Mosvatnet.

I tillegg til undervisning for skoleklasser, er det også planer om å ha andre naturarrangementer i senteret, både på dagtid og kveldstid. Det vil også bli lagt inn ressurser i å sette opp spennende utstillinger.

Naturvernforbundet leier i dag det gamle Mostun-bygget av Stavanger-kommune. Fra å være helt gjengrodd og stengt, har vi nå åpnet Mostun og hagen for distriktets befolkning. Problemet er at dagens bygg er slitt og egner seg dårlig til det høye aktivitetsnivået vi har. Likevel har vi hatt besøk av 1500 skolebarn på Mostun første halvdel i 2015, noe som viser hvor stort potensialet er for å drive naturformidling ved Mosvatnet.

Byggeskikkpris

Det nye bygget er tegnet av Bark Arkitekter, som tidligere har fått byggeskikkprisen i Stavanger. Det nye bygget skal blant annet ha et grønt beplantet sedumtak som skal være godt synlig for turgåere rundt Mosvatnet.

Det største hinderet for å realisere drømmen, har lenge vært finansieringen. Der dukket Inge Steenslands stiftelse svært beleilig opp, med styremedlem Kjell Ursin Smith som lokal representant.

– Vi har sagt oss villige til å fullfinansiere et slikt bygg, både fordi formålet er midt i blinken for det stiftelsen gir bidrag til, og fordi vi her ser en mulighet til å markere Inge Steenslands navn i hjembyen Stavanger. I tillegg til alt dette var Inge Steensland selv en friluftsmann, sier Ursin Smith.

Det nye bygget blir hetende Inge Steenlands Hus.

Nasjonalt våtmarkssenter

Det nye senteret vil bli en del av Jæren våtmarkssenter, som er et autorisert nasjonalt våtmarkssenter og inkluderer Mostun og to satellitter på Orre og Kvassheim. Autorisasjonen varer i utgangspunktet ut 2016, men med det nye bygget på plass og stadig økende aktivitetsnivå og kvalitet på undervisningen bør det være gode muligheter for at autorisasjonen blir forlenget. Det betyr blant annet at det fortsatt vil være en naturveileder ansatt.

Målet er at det nye bygget skal stå ferdig i 2016.

Du kan lese mer om saken i Stavanger Aftenblad: Grønt lys for bygging i Mosvannsparken

Under følger noen bilder fra våre undervisningsopplegg:

Elever lærer mer om fremmede arter og får også være med og bekjempe dem. (Foto: Erlend Berne)

Havhesten barnehage på fuglekasseverksted. (Foto: Erlend Berne)

Fuglebingo er populært. (Foto: Erlend Berne)

Utekino og kråkesafari ved Mostun. (Foto: Erlend Berne)