Nå bygger vi nytt og moderne natursenter

I løpet av 2016 vil et splitter nytt natursenter åpne ved Mosvatnet. Det skal være til glede og inspirasjon for hele distriktets befolkning, og spesielt barn og unge.

Naturvernforbundet i Rogaland og Jæren våtmarkssenter har lenge jobbet for å få på plass et nytt og moderne natursenter ved Mosvatnet. Nå er prosjektet i ferd med å lykkes. Politikerne har sagt ja og finansieringen er på plass. Det betyr at det nye senteret kan stå klart allerede i løpet av 2016.

Det nye natursenteret skal i hovedsak brukes til undervising og formidling; til å spre begeistring og interesse for det fantastiske biologiske mangfoldet som finnes i våtmarksområdet Mosvatnet og andre steder på Jæren.

Det drives allerede i dag omfattende undervising og formidling på Mostun, og så langt i år har nesten 2000 elever deltatt i våre undervisningsopplegg. Like mange har deltatt på våre andre kveldsarrangement, men dagens bygg er slitt og egner seg i utgangspunktet dårlig til utstillinger og formidling. 

Enstemming kommunalstyre

1. oktober sa et enstemmig bystyre i Stavanger ja til planene om å sette opp det nye bygget, og prosjektet fikk blant annet ros for god arkitektur.

Finansieringen er også på plass, takket være et godt samarbeid med Inge Steenslands Stiftelse. Stiftelsen har sagt seg villig til å fullfinansiere bygget med den begrunnelse at prosjektet vil komme både natur, friluftsliv og svært mange unge til gode.

Nasjonalt våtmarkssenter

Det nye senteret vil bli en del av Jæren våtmarkssenter, som er et autorisert nasjonalt våtmarkssenter og inkluderer Mostun og to satellitter på Orre og Kvassheim. Autorisasjonen varer i utgangspunktet ut 2016, men med det nye bygget på plass og stadig økende aktivitetsnivå og kvalitet på undervisningen bør det være gode muligheter for at autorisasjonen blir forlenget. Det betyr blant annet at det fortsatt vil være en naturveileder ansatt.

Du kan lese mer om saken i Stavanger Aftenblad: Grønt lys for bygging i Mosvannsparken

Under følger noen bilder fra våre undervisningsopplegg:

Elever lærer mer om fremmede arter og får også være med og bekjempe dem. (Foto: Erlend Berne)

Havhesten barnehage på fuglekasseverksted. (Foto: Erlend Berne)

Fuglebingo er populært. (Foto: Erlend Berne)

Utekino og kråkesafari ved Mostun. (Foto: Erlend Berne)