Nå inviterer vi skoleklasser til Mostun

Mostun natursenter starter opp igjen med vår populære undervisning for skoleklasser. De neste månedene har vi to undervisningsopplegg å by på.

Det ene undervisningsopplegget heter «Mosvatnet om vinteren» og er tilpasset 5.-7. klasse. Opplegget tar utgangspunkt i naturen rundt Mosvatnet for å beskrive forandringene som skjer med naturen på vinteren, og dekker mål i læreplanen i både naturfag og kroppsøving. Undervisingen, som gjennomføres av naturveileder Cecilie Notø, er gratis og er tilgjengelig fra og med novemer 2014 til 27. februar 2015.

Du kan lese mer om undervisningen, hvordan den er lagt opp og hvilke mål i læreplanen den dekker her.

Det andre undervisningsopplegget heter «Kråkenes mystiske kveldstrekk: Hvorfor er det så mange kråker ved Mosvatnet?». Undervisningen holdes av Øyvind Gjerde, som har studert kråkene i flere år og har mye erfaring i å formidle dette.

Undervisningsopplegget er tilpasset ungdomsskoler og videregående skoler og avholdes i uke 5, 6 og 7 i 2015. Andre datoer kan eventuelt avtales. Hovedsakelig tilbys det foredrag med start enten klokken 09, 11 eller 13, med mulighet for andre tidspunkt ved avtale. For foredraget som begynner klokken 09 kan vi i tillegg tilby guidet vandring i kråkeskogen før kråkene forlater Mosvatnet (tar 1/2 time ekstra).

Undervisningen er gratis og dekker mål i læreplanen i biologi og naturfag.

Du kan lese mer om kråkeundervisningen her.

Undervisningen har blitt svært godt mottatt av tidligere skoleklasser som har vært på besøk, og det har vært lange ventelister. Derfor er det viktig å være tidlig ute.

Kontakt naturveileder Cecilie Notø om du har spørsmål eller ønsker å melde på din klasse. Cecilie har nummer 977 12 253 og epost cecilie.noto@mostun.no.