Nå kan du støtte naturvernet i Rogaland!

Bedre økonomi vil sette Naturvernforbundet i stand til å gjøre en enda bedre jobb for vern av natur og miljø i Rogaland. Nå kan vi tilby alle naturinteresserte en enkel ordning som fast giver der pengene går direkte til det lokale naturvernarbeidet.

Det kan du gjøre ved å laste ned ned autogiroavtalen og sende den i utfylt stand til våre postadresse, postboks 441, 4002 Stavanger.

Autogiro-avtale for fast giver