Nå vet vi, men hva gjør vi?

Alle mener noe om «vibå», men hva vet vi egentlig om denne folkekjære arten på Jæren? Kjell Mjølsnes vet mer om det enn de fleste etter tre år med systematiske vipetellinger i Time, Klepp og Hå. Torsdag 2.oktober kommer han til Mostun natursenter for å presentere resultatene av tellingene.

Hvor hekker vipene på Jæren og hvor mange er de? De spørsmålene kan bare besvares ved å dra ut i felten og telle systematisk. Det har aldri tidligere vært gjort på Jæren. Inntil Kjell Mjølsnes fikk oppdraget fra Naturvernforbundet i 2011. Hver eneste aprilmåned i tre år har han saumfart de potensielle vipeområdene i tre av landets største jordbrukskommuner Time, Klepp og Hå. Dermed er det lagt et bunnsolid grunnlag for å overvåke  bestanden i årene framover og å treffe tiltak som virke etter hensikten.

Kjell Mjølsnes talte 3908 viper i Time, Klepp og Hå. Flest viper ble lokalisert i Klepp  og denne kommunen hadde også de fleste store vipekoloniene. Tellingen viser at vipene ofte hekker i større og mindre kolonier og at betydelige arealer det det tidligere hekket viper nå er tomme. Det er det bønder og fugleinteresserte har registrert: At vipene har forsvunnet fra gammelt, kjent vipeland. Det har gjort mange bekymret for vipenes framtid,

– Urovekkende meldinger om vipas tilbakegang fra hele landet viser at Jæren kanksje er vipas siste skanse, oppsummerer Kjell Mjølsnes i rapporten. – I så fall er det på høyt tid å finne frem til effektive tiltak som kan settes inn for å ta bedre våre på vipene også på Jæren, oppfordrer han.

Torsdag presenterer Kjell Mjølsnes kartleggingsrapporten og Naturvernforbundet inviterer til debatt om hvordan vi hindre vår fylkesfugl i å bli en sjeldenhet i jordbrukslandskapet. Foredraget starter kl. 19. Vel møtt!