Natur på torsdag

Foredrag av friluftslivforsker Annette Bischoff fra Høgskolen i Telemark. Hva er det naturen gjør med oss, spør hun og svarene har hun fått gjennom en lang rekke dybdeintervjuer med turgåere. Fri entré, kafé og butikk.