Natur på torsdag om gamle eiker

Hvorfor er gamle eiker viktige for naturmangfoldet?

Eika er trolig det treslaget i Norge som har størst mangfold av arter knytte til seg. Så mange som 1500 ulike arter kan holde til i de gamle kjempene!

Hvorfor har eika så stort artsmangfold, hvilke arter snakker vi om og hvordan bør vi forvalte disse?

Alt dette vil Anne Sverdrup-Thygeson, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, fortelle oss mer om. Audun Steinnes, botaniker og naturforvalter hos Fylkesmannen i Rogaland, vil også bidra.

Velkommen til Mostun natursenter torsdag 9. oktober klokken 19!