Natur på torsdag om Roundup og sprøytemidler

Roundup er det mest brukte plantevernmidlet i Norge. Hvilke egenskaper har det? Er det skadelig for andre organismer? Skal vi fortsette å bruke Roundup i parker og friområder?

Roundup er det mest brukte ugressmiddelet i norske privathager og i landbruket, og omfanget har økt med 300 prosent de siste 20 årene. Også i parker og friområder blir sprøytemiddelet brukt.

Senioringeniør Kristin Espeset fra Fylkesmannen i Rogaland kommer til Natur på torsdag for å fortelle mer om sprøytemiddelet. Vi får også besøk fra Stavanger kommune, som skal snakke om Stavanger som en giftfri kommune.

Velkommen til Mostun natursenter fra klokken 19!

Det blir servering av kaffe og vafler.